به سراغ تو شبی می آیم...

به سراغ تو شبی می آیم...

 

به سراغ تو شبی می آیم؛ با دو صد بوسه نو؛ با دو صد راز و نیاز

به سراغ تو شبی می آیم؛ با دلی خسته زه درد با غم و غصه زیاد

مثل شبنم که نشیند بر گل؛ چو حبابی که نشیند بر آن

مثل بارون روی گل برگ درخت؛ همچون دیدار تو با من در خواب

به سراغ تو شبی می آیم؛ می آیم . . .

من به دیدار تو باز می آیم؛ با نسیمی آرام پر از عطر بهار

من به دیدار تو باز می آیم؛ با دلی خسته زه درد دور از این رنگ و ریا

میدهم دل به دل قصه تو؛ قصه غصه تنهایی تو

میکشم بار غم های تو به دوش؛ خسته از دوری و تنهایی تو

به سراغ تو شبی می آیم؛ می آیم . . .

 

/ 0 نظر / 13 بازدید