::زمستون::

::زمستون::

 

زمستون تن غریون باغچه تو بیابون؛ درختا با پاهای برهنه زیره بارون

نمیدونی تو که عاشق نبودی؛ چه سخته مرگگل برای گلدون

گل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه

چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیره بارون زمستون

زمستون برای تو قشنگ پشت شیشه؛ بهاره زمستونها برای تو همیشه

تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری

گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون؛ گلهای کاغذی داری تو گلدون

تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزهای جدایی چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون

 

/ 0 نظر / 13 بازدید