دیگه از دوست دارم حرفی نزن . . .

دیگه از دوست دارم حرفی نزن . . .

 

واسه من گل نفرست دیگه دوستت ندارم؛

نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم

میدونی میونه  ما هر چی بود گذشت ورفت

اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت

دیگه از دوست دارم حرفی نزن آخه عشقی نیست میونه تو و من

من و تو بنده این ما و منیم؛ اما عشق یعنی با هم یکی شدن

از خودم میپرسم آیا تو رو میبینم دوباره می پیچه صدات تو گوشم که با خنده میگی آره

خنده های تو فریب گریه های تو دروغ؛ تو چی بودی واسه من یه چراغ بی فروغ

دیگه از دوست دارم حرفی نزن آخه عشقی نیست میونه تو و من . . .

 

 

/ 0 نظر / 103 بازدید