فاصله ها

فاصله هامون ... حتی اشک تو چشامون

دیگه فایده ای نداره ... نداره ... نداره ...

بی کسیهامو ... غربت توی صدامو ... هیچکسی

باور نداره ... نداره ... نداره ...

تنهایی من دیگه پایونی نداره

ویرونه ی دل سر و سامونی نداره

باید بمونم تا همیشه  تک و تنها

همیشه این دل میشه بازیچه ی غم ها


/ 1 نظر / 15 بازدید
بهار

دوست من منم تنهام خیلی شعرت بهم حال داد[گریه]