همیشه در قلب منی

لحظه لحظه انتظار را با عشق تو می گذرانم و هر لحظه نام

زیبای تو را زیر لب زمزمه می کنم ، قلب عاشق من فقط تو را

می خواهد و فقط به خاطر وجود توست که می تپد، روزی که

بخواهند مرا از تو جدا کنند قلب من نیز برای

همیشه از تپش باز خواهد ایستاد

خدایم ای خدایم ای خدایم                      صدایت می کنم بشنو صدایم

شکنجه گاه این دنیاست جایم                    نمی دانم چرا این شد سزایم


/ 0 نظر / 8 بازدید